Staffanstorp först i Sverige med kris-app för kommunanställda

Staffanstorp först i Sverige med kris-app för kommunanställda

Vart fjärde hushåll i Staffanstorp har applikationen Coyards, som kommunicerar med grannarna. Snart släpps en helt ny app som alla kommunanställda måste ha – för att använda i krislägen.

Hösten 2015 släpptes appen Coyards för att förbättra grannsamverkan i Staffanstorp. Kommunen hade varit med och utvecklat appen tillsammans med företaget Grannkompaniet AB.
– De gamla grannsamverkansgrupperna fungerade inte som det var tänkt. Någon var tvungen att organisera och ha listor över medlemmarna. Man tyckte det var jobbigt med nya nummer och mejl hela tiden, säger Patrik Runesson, trygghets- och säkerhetsansvarig i kommunen.

Med appen kommunicerar grannar enkelt och säkert i slutna grupper, långtifrån ”Facebook-mentalitet” enligt Patrik Runesson. Dessutom kan kommunen skicka ut information till alla som har appen.
Patrik Runesson uppskattar att uppåt 2 000 hushåll i Staffanstorp har Coyards i dag, en fjärdedel av alla bostäder. En särskild variant finns dessutom för företag.
Nu är nästa applikation på gång: Cocrisis. Den är endast är för kommunens anställda.
– Vi blir först i Sverige med den. Den är för krisledning och krishantering i kommunen. Alla anställda blir anslutna via ett centralt system, det går inte att välja bort.
Appen ska lanseras i vår och är tänkt att användas i olika typer av nödsituationer.
– Det kan vara när det är strömavbrott som påverkar äldrevården. Eller vid brand i en skola. Skolorna har inte högtalarsystem längre men med appen kan vi kommunicera med personalen som finns på skolan.
Liksom med Coyards kommer det att finnas en ”hjälpknapp” i appen.
– Det kan vara att en lärare på en skolgård är med om en situation och inte har kollegor i närheten, säger Patrik Runesson.
– Och om det händer en större incident och vi behöver ha in kommunens krisledningsgrupp kan man använda appen istället för att ringa femton samtal.