Staffanstorp först i Sverige med kris-app för kommunanställda

Hösten 2015 släpptes appen Coyards för att förbättra grannsamverkan i Staffanstorp. Kommunen hade varit med och utvecklat appen tillsammans med företaget Grannkompaniet AB.

– De gamla grannsamverkansgrupperna fungerade inte som det var tänkt. Någon var tvungen att organisera och ha listor över medlemmarna. Man tyckte det var jobbigt med nya nummer och mejl hela tiden, säger Patrik Runesson, trygghets- och säkerhetsansvarig i kommunen.

Med appen kommunicerar grannar enkelt och säkert i slutna grupper, långtifrån ”Facebook-mentalitet” enligt Patrik Runesson. Dessutom kan kommunen skicka ut information till alla som har appen.
Patrik Runesson uppskattar att uppåt 2 000 hushåll i Staffanstorp har Coyards i dag, en fjärdedel av alla bostäder. En särskild variant finns dessutom för företag.
Nu är nästa applikation på gång: Cocrisis. Den är endast är för kommunens anställda.

http://www.sydsvenskan.se/2017-02-06/staffanstorp-forst-i-sverige-med-kris-app-for-kommunanstallda