Skolsäkerhet med krisappen Cocrisis

Hot mot personal, bråk, skolattacker, försvunnen elev, anlagda bränder, falska brandlarm, ”fake news” i sociala medier, bombhot med flera. Vår omvärld har senaste åren förändrats dramatiskt och med fler hotbilder och motsättningar står skolor, kommuner och utbildningsföretag inför stora utmaningar. Det finns ett stort behov hos både offentlig- och privat verksamhet att digitalisera och effektivisera in- och utlarmning, kommunikationen och incident- och krishanteringen.

 

Problem 1: Larm och varningssystem

I skolor, offentliga- och kommersiella fastigheter är de traditionella högtalarsystemen oftast nedmonterade eller inte inplanerade i byggprocessen. De är helt enkelt för dyra att underhålla och för dyra att ersätta eller köpa in.

 • Hur varnas all personal på en skolan om en pågående allvarlig incident
 • Hur ut- eller inrymmer man snabbt en hel skola

 

Problem 2: Kommunikationen

Vid en incident så är det helt avgörande att snabbt kunna nå ut med rätt information till rätt personer – var de än befinner sig! Att sitta och ringa till tio olika personer för att berätta vad som har hänt och sedan ringa tillbaka för att hålla dem uppdaterade i ärendet är ett väldigt ineffektivt arbetssätt. Ändå är det så de flesta verksamheter fortfarande gör.

 • Finns en effektiv funktion för inkallning med bekräftelse
 • Hur informeras snabbt berörda personer och organisationer
 • Kan personer i krisledningen effektivt delta på distans
 • Hur kommuniceras beslut, aktiviteter och lägesbilden
 • Är kommunikationen krypterad

 

Problem 3: Incident- och krishanteringen

Vidare har de flesta skolor tagit fram i handlingsplaner och checklistor, fast i pappersformat, insatta i otillgängliga och ouppdaterade krispärmar. Kommunikationen är också oftast utspridd på olika enheter i olika system. Det gör det svårt att dokumentera kommunikationen; vem sade vad, vem tog vilket beslut, vilken tid kom informationen och så vidare.

 • Är viktiga checklistor, planer och dokument alltid lättillgängliga
 • Är dokumentationen uppdaterad
 • Finns en lättöverskådlig lägesbild
 • Hur loggas krisarbetet
 • Hur tillgodogörs erfarenheterna

 

Appen Cocrisis är lösningen

Lösningen är den krypterade applikationen Cocrisis, som på kort tid fått stor uppmärksamhet och används av flera företag, kommuner, skolor och myndigheter. Det är en kundefterfrågad och skräddarsydd plattform framtagen av experter inom kommunikation, krisberedskap och säkerhet. Här kan verksamheter enkelt samla hela sin incidenthantering på ett och samma ställe. Plattformen nås enkelt via en app på en mobil enhet eller via en webbläsare på en dator.

 • In- och utlarmning med bekräftelse
 • Krypterad chat/kommunikation
 • Gemensam lägesbild
 • Grupper och kontaktuppgifter
 • Stabsverktyg och checklistor
 • Dokumentfunktion för handlings-, kris- och åtgärdsplaner
 • ”Jag är ok”
 • Loggfunktion

 

Kontakta oss för mer information och/eller en demovisning av systemet.