För mer information besök https://cocrisis.se/kris-och-sakerhetstouren-2019/

 

Anmälan till Kris- och säkerhetstouren 2019 - vi kommer till dig!
Välkommen till ett kostnadsfritt halvdagsseminarium där du får en inblick i det senaste inom incident- och krishantering samt effektiva kommunikationsmöjligheter.
Förmiddagsseminariet 09:00 – 12:00, SKOLSÄKERHET OCH KOMMUNIKATION
​Riktar sig till dig som är kommunal säkerhetschef, säkerhetssamordnare, säkerhetsansvarig för utbildningsförvaltningen, rektor, skolledare, ledare inom kommunala bolag eller förtroendevald.

Eftermiddagsseminariet 13:00 – 16:00, KRISHANTERING OCH KOMMUNIKATION
​Riktar sig till dig som är säkerhetschef eller med i krisledningen för ett företag eller organisation, HR-ansvarig, personalchef, fastighetsskötare, driftledare etc.
Jag samtycker till att mina personuppgifter i form av namn, arbetstitel, e-postadress och telefonnummer får behandlas av Kronan Säkerhet och Coapps Communication AB för att kunna informera om seminarierna och dess innehåll samt kunna fullfölja Kris- och Säkerhetstouren 2019 på ett tryggt och säkert sätt.
Vi tillämpar en så kallad No show-avgift vid utebliven närvaro eller sen avbokning på på våra seminarier. Om du inte kan komma på ett evenemang du är anmäld till är det viktigt att du avbokar senast 24 timmar innan start. Det är för att vi ska kunna planera med föreläsare, lokaler, förtäring och annat. Om du uteblir och inte har avanmält dig i tid utgår en avgift på 300 kr ex. moms och gäller för våra samtliga evenemang om inte annat specifikt anges. Du har alltid möjlighet att skicka en kollega i ditt ställe!

Avanmälan görs till info@coapps.se eller till avsändaren i din inbjudan.