För mer information besök https://cocrisis.se/kris-och-sakerhetstouren-2019/

 

Anmälan till Kris- och säkerhetstouren 2019
Kris- och säkerhetstouren 2019 kommer till dig! Du är välkommen till ett kostnadsfritt halvdagsseminarium där du får en inblick i det senaste inom incident- och krishantering samt effektiva kommunikationsmöjligheter.
Förmiddagsseminariet 09:00 – 12:00, SKOLSÄKERHET OCH KOMMUNIKATION
​Riktar sig till dig som är kommunal säkerhetschef, säkerhetssamordnare, säkerhetsansvarig för utbildningsförvaltningen, rektor, skolledare, ledare inom kommunala bolag eller förtroendevald.

Eftermiddagsseminariet 13:00 – 16:00, KRISHANTERING OCH KOMMUNIKATION
​Riktar sig till dig som är säkerhetschef eller med i krisledningen för ett företag eller organisation, HR-ansvarig, personalchef, fastighetsskötare, driftledare etc.
Jag samtycker till att mina personuppgifter i form av namn, arbetstitel, e-postadress och telefonnummer får behandlas av Coapps Communication AB för följande ändamål:

Kommunicera för att organisera möten där Coapps Communication AB kommer att informera om krisverktyget Cocrisis.

Personuppgifterna kommer att hanteras på följande sätt:

Personuppgifterna kommer att hanteras digitalt och lagras lokalt på företagets datorer.

Uppgifterna kommer att användas för ovanstående ändamål och i enlighet med detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att du har gett ditt frivilliga samtycke. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part.

Coapps Communication AB, Torstenssonsgatan 12, 114 56 Stockholm, med organisationsnummer 556987-4539 är personuppgiftsansvarig.

Samtycket är giltigt tills vidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta Coapps Communication via e-post: info@coapps.se. Vi kommer i så fall upphöra att behandla personuppgifter som vi har samlat in med stöd av detta samtycke. Vissa uppgifter kan även komma att arkiveras i enlighet med svensk lag. Du har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.