icon
Vill komma i kontakt?
Telefon: 08-409 400 20
Övrigt

Så kan krisappen Cocrisis effektivisera verksamheters incidenthantering och kriskommunikation

Till artikeln i Dagens Industri Säkerhet