Om Coapps Communication

Coapps Communication har tagit fram webb- och appbaserade kommunikationsplattformar skräddarsydda för olika branscher och ändamål

Cocrisis

Huvudmeny för krisapp Cocrisis

Coboats

Akut7

Coyards

Meddelande soptunna2

Coapps Communication har tagit fram Coyards för grannsamverkan, Coboats för båtsamverkan och Cocrisis för krishantering i företag, kommuner, skolor etc. Samtliga plattformar är framtagna i samråd med polis, försäkringsbolag, säkerhetsexperter, anti-brottsorganisationer och kommuner.

Kommunikationsplattformarna går att använda på alla enheter med Internet, dvs. smartphones, läsplattor, PC eller Mac.

Coboats för effektiv Båtsamverkan

Coboats för effektiv Båtsamverkan

Coyards för effektiv Grannsamverkan

Coyards för effektiv Grannsamverkan

Cocrisis för att vara förberedd på det värsta – Krisberedskap

Cocrisis för att vara förberedd på det värsta – Krisberedskap