Cocrisis

Powered by Coapps Communication AB
Torstenssonsgatan 12, 5tr
114 56 Stockholm
Sweden

E-post: info(snabel-a)coapps.se
Tel: +46 8 409 400 20
Hemsida: www.cocrisis.se
Org.nr: 556987 – 4539

Lars Blomberg
Försäljning och Utbildning (stabsmetodik, krishantering och krisplaner)

lars(snabel-a)coapps.se

+ 46 73 312 94 08

Patrik Runesson
Säkerhetsrådgivare

patrik(snabel-a)coapps.se

+46 70 511 18 16

Alexis Nicou, VD
Affärsutveckling och försäljning

alexis(snabel-a)coapps.se

+46 70 795 61 61

Johan Furugård
Teknik och Administration

johan(snabel-a)coapps.se

+46 70 866 43 21