Cocrisis

Powered by Grannkompaniet AB
Torstenssonsgatan 12, 5tr
114 56 Stockholm
Sweden

E-post: support@cocrisis.se
Tel: +46 8 409 400 20
Hemsida: www.cocrisis.se
Org.nr: 556987 – 4539

Alexis Nicou, VD
Affärsutveckling och försäljning

alexis@cocrisis.se

+46 70 795 61 61

Lars Blomberg
Försäljning och Utbildning (stabsmetodik, krishantering och krisplaner)

lars@cocrisis.se

+ 46 73 312 94 08

Johan Furugård
Teknik och Administration

johan@cocrisis.se

+46 70 866 43 21