icon
Vill komma i kontakt?
Telefon: 08-409 400 20
Allmänt

Gymnasieskolor i Malmö testar Cocrisis app för kriskommunikation

PRESSMEDDELANDE 2018-06-08
Gymnasier i Malmö testar app för kriskommunikation

Malmö stads gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning har som mål att alltid ligga i framkant när det handlar om säkerheten för stadens gymnasieskolor.

Nu inför förvaltningen på prov ett nytt system för kriskommunikation vid ett par skolor så att personalen vid allvarliga incidenter och krissituationer snabbt kan skicka viktig information till relevanta mottagare och att dessa kan kommunicera tillbaka i en och samma plattform.

Plattformen Cocrisis innehåller bland annat krypterad kommunikation, checklistor som kan skapas och delas i realtid, dokumentfunktion, tydliga gruppstrukturer med specifika behörigheter samt möjligheten att koppla ihop två eller fler grupper i en och samma diskussionstråd. Plattformen är framtagen i samråd med experter inom säkerhet, krisberedskap, offentlig verksamhet samt skola och kan användas till vardags, i förberedande syfte (krisövning) och vid krishantering.

Alexis Nicou,
VD, Grannkompaniet AB
+46 8 409 400 20
info@cocrisis.se
www.cocrisis.se