Eslövs kommun väljer Cocrisis som krishanteringssystem

Eslövs kommun väljer Cocrisis som krishanteringssystem

PRESSMEDDELANDE 2018-05-14

Eslövs kommun har efter en omfattande utvärdering och upphandling ingått avtal med Grannkompaniet AB avseende plattformen Cocrisis.

Utmaningen vid allvarliga incidenter och krissituationer är att snabbt få ut viktig information till relevanta mottagare och att dessa kan kommunicera tillbaka i en och samma plattform. Det är även viktigt att alla har tillgång till aktuella dokument, checklistor och planer. Krishanteringssystemet Cocrisis är lösningen på dessa utmaningar.

Cocrisis är en användarvänlig och säker plattform som möjliggör krypterad kommunikation med möjligheten att koppla ihop två eller fler grupper i en och samma diskussionstråd, masskommunikation till samtliga inom organisationen, larmknapp, dokumentfunktion, “Jag är ok”-knapp, tydliga gruppstrukturer med specifika behörigheter samt delbara checklistor som kan skapas realtid. Plattformen är framtagen i samråd med experter inom säkerhet, krisberedskap, offentlig verksamhet samt skola och kan användas till vardags, i förberedande syfte (krisövning) och vid krishantering.

”Vi är mycket glada att även Eslövs kommun valt att använda sig utav vår lösning för att effektivisera sin krishantering och kriskommunikation. Den krävande kravspecifikationen och noggranna utvärderingen som Eslövs kommun har gjort visar att Cocrisis är ett ledande krishanteringssystem med fokus på säkerhet, funktionalitet och enkelhet”, säger Alexis Nicou, VD på Grannkompaniet AB.

Pressbilder:
www.cocrisis.se/press

För vidare information kontakta:
Åsa Mikkelsen
Säkerhetsstrateg Eslövs kommun
asa.mikkelsen@eslov.se
0413-620 00

Alexis Nicou
VD Grannkompaniet AB
info@cocrisis.se
+46 8 409 400 20
www.cocrisis.se