Eslövs kommun i avtal med Grannkompaniet om krishanteringssystem

Eslövs kommun har efter en omfattande utvärdering och upphandling ingått avtal med Grannkompaniet avseende plattformen Cocrisis.

Utmaningen vid allvarliga incidenter och krissituationer är att snabbt få ut viktig information till relevanta mottagare och att dessa kan kommunicera tillbaka i en och samma plattform. Det är även viktigt att alla har tillgång till aktuella dokument, checklistor och planer. För Eslöv kommun är krishanteringssystemet Cocrisis det rätta lösningen på dessa utmaningar.

https://www.securityworldmarket.com/se/Nyheter/Foretagsnyheter/eslovs-kommun-i-avtal-med-grannkompaniet-om-krishanteringssystem1#.WxPvblOnOA-