icon
Vill komma i kontakt?
Telefon: 08-409 400 20

Övrigt

DI_20190215
Övrigt

Så kan krisappen Cocrisis effektivisera verksamheters incidenthantering och kriskommunikation

Till artikeln i Dagens Industri Säkerhet

Cocrisis kommun krisapp
Övrigt

Tomelilla ingår avtal för ny krisapp – Cocrisis

Tomelilla; Ett nytt hjälpmedel vid krissituationer är på gång till kommunen. Det är applikationen Cocrisis som väntar tas i bruk efter sommaren. Avtalet för 3 år har just skrivits under. http://ystad.lokaltidni...

Skärmavbild 2019-02-18 kl. 20.50.46
Övrigt

Krisapp ska varna lärare vid skolattacker

Just nu testar Malmö stads gymnasieskolor och vuxenutbildningar en krisapp. Appen heter Cocrisis och med hjälp av denna ska skolan kunna varna lärare om något allvarligt inträffar. http://malmo.lokaltidningen.s...

Eslov_Aktuell_Sakerhet
Övrigt

Eslövs kommun väljer Cocrisis som krishanteringssystem

Eslövs kommun väljer Cocrisis som krishanteringssystem

Årets samhällsentreprenör maj 2018
Övrigt

Effektiv krishantering genom en säkerhetsapp

Årets samhällsentreprenör maj 2018