Skolsäkerhet - CoCrisis krisapp

Informera och larma alla i skolan - med hjälp av befintlig utrustning!

Hot mot personal, bråk, skolattacker, försvunnen elev, anlagda bränder, falska brandlarm, ”fake news” i sociala medier, bombhot med flera. Vår värld har förändrats drastiskt och kräver idag bra beredskap och kriskommunikation. 

check_cocrisis

In- och utrymning

Vid brand, skolattentat eller annan allvarlig händelse

check_cocrisis

Personlarm

Vid elevsamtal eller ensamarbete

check_cocrisis

Valfria larmknappar

Larma om bråk på skolgården eller obehöriga på området

check_cocrisis

Checklistor

Se vad som ska göras och vad som redan gjorts när en elev försvinner

check_cocrisis

Kommunikation

Chatta mellan lärare eller nå ut med information till elever och föräldrar

check_cocrisis

Tillgängliga dokument

Ha instruktioner om HLR, elevlistor och viktiga dokument lättillgängliga

check_cocrisis

Dator, telefon eller surfplatta

Fungerar på flera olika enheter, och kräver inte tjänstetelefon

check_cocrisis

Nyhetssida

Ta del av aktuell information från en säker källa

exit_bild

Hur sker inrymning i skolan vid en akut händelse?

I skolor är de traditionella högtalarsystemen idag oftast nedmonterade eller inte inplanerade i byggprocessen. De är helt enkelt för dyra att underhålla och för dyra att ersätta eller köpa in. Det är därför många skolor idag som saknar ett bra system för inrymning av skolan om någonting allvarlig inträffar.

Skolsäkerhet app CoCrisis

Hur kommunicerar lärarna med varandra?​

Att i en brådskande situation sitta och ringa runt till flera olika personer för att berätta vad som har inträffat och sedan ringa tillbaka för att hålla dem uppdaterade i ärendet är ett väldigt ineffektivt arbetssätt. Detta leder ofta till fel information och tar upp tid som kan gå till annat.

checklistor_dokument_krishantering_cocrisis

Var finns checklistor och krisplaner?​

De flesta skolor har tagit fram handlingsplaner och checklistor, fast i pappersformat, insatta i otillgängliga och ouppdaterade krispärmar. Befinner du dig på en annan plats när en oförutsedd händelse inträffar saknar du tillgång till dessa. 

cocrisis_krisapp_grupper


Grupper

 • Anpassade grupper efter organisationen
 • Ingå i flera grupper
 • Skapa tillfälliga grupper
cocrisis_krisapp_meddelanden


Meddelanden

 • Skicka till en eller flera grupper
 • Krypterad kommunikation
 • Skicka till en, flera eller alla i en grupp
cocrisis_krisapp_inkallning


Inkallning

 • Realtidsbekräftelse
 • Automatisk uppringning
 • Multipel inkallning
 • Går igenom tyst läge
cocrisis_krisapp_okej


Jag är OK

 • Skicka ut en förfrågan
 • Meddela att du är okej!
 • Överblicka vilka som behöver hjälp
 • Skicka påminnelse om svar
cocrisis_krisapp_personlarm


Personlarm

 • Larma kollegorna
 • Diskret skärm
 • GPS
cocrisis_krisapp_checklistor


Checklistor

 • Se vad som ska göras och vad som gjorts
 • Dela med kollegor
 • Skriv kommentarer
cocrisis_krisapp_nyheter


Nyheter

 • Bevaka förvalda nyhetssidor
 • Välj källa, eller ha ett eget nyhetsflöde
cocrisis_krisapp_dokument


Dokument

 • Viktiga dokument tillgängliga
 • Ladda ner PDF dokument offline
cocrisis_krisapp_larm_larmknapp


Valfria larm

 • Valbara larmknappar
 • Välj vilka grupper som ska larmas
 • Välj symbol och färg
 • Går igenom tyst läge
cocrisis_krisapp_inställningar


Inställningar

 • Organisationsanpassad
 • Flera språk
 • Välj textstorlek
 • Day/night mode