Eslövs kommun väljer Cocrisis för kriskommunikation

Eslövs kommun väljer Cocrisis för kriskommunikation

Eslövs kommun tecknar avtal med Grannkompaniet AB efter att ha genomfört en direktupphandling avseende krishanteringssystem. Beslutet tillkännagavs i april 2018.

Utmärkelser

Cocrisis vinnare Årets samhällsentreprenör 2018
Vinnare Security Awards 2017

Ansvarig för säkerheten på en skola, kommun, företag eller myndighet?

Senaste nyheterna