“SAFETY FIRST, ALWAYS”

Terrordåd, varumärkeskriser, skogsbränder, översvämningar naturkatastrofer, skolattacker, försvunnen elev, förorenat dricksvatten, oplanerat strömavbrott och hot mot personal. Vår omvärld har senaste åren förändrats dramatiskt och med fler hotbilder och motsättningar står företag, sjukhus, myndigheter, kommuner, skolor mfl. inför stora utmaningar. Det finns ett stort behov hos både offentlig- och privat verksamhet att digitalisera och effektivisera in- och utlarmning, kommunikationen och incident- och krishanteringen.

Kommunikation när det gäller

Vid en allvarlig händelse så är det viktigt att snabbt nå ut med rätt information till rätt personer – var de än befinner sig. Att sitta och ringa till tio olika personer för att berätta vad som har hänt och sedan ringa tillbaka för att hålla dem uppdaterade i ärendet är ett väldigt ineffektivt arbetssätt. Ändå är det så de flesta verksamheter fortfarande gör.

Incident- och krishantering

Handlingsplaner och checklistor har de flesta större verksamheter tagit fram i pappersformat. Problemet är att dessa oftast är insatta i otillgängliga och ouppdaterade krispärmar. Kommunikationen är också oftast utspridd på olika enheter i olika system. Det gör det svårt att dokumentera kommunikationen; vem sade vad, vem tog vilket beslut, vilken tid kom informationen och så vidare.

Cocrisis löser flera utmaningar

Lösningen är den krypterade applikationen Cocrisis, som på kort tid fått stor uppmärksamhet och används av flera företag, kommuner, skolor och myndigheter. Det är en kundefterfrågad och skräddarsydd plattform framtagen av experter inom kommunikation, krisberedskap och säkerhet. Här kan verksamheter enkelt samla hela sin incidenthantering på ett och samma ställe. Plattformen nås enkelt via en app på en mobil enhet eller via en webbläsare på en dator.