icon
Vill komma i kontakt?
Telefon: 08-409 400 20

Händelser som får stora konsekvenser

Vår värld har senaste åren förändrats dramatiskt och med fler hotbilder och motsättningar står företag, sjukhus, myndigheter, kommuner, skolor mfl. inför stora utmaningar.  En av dessa är att digitalisera och effektivisera varningssystemen, kommunikationen och krishanteringen.

Det finns idag ofta ringlistor och handlingsplaner på papper eller i något excelark för att ”vara förberedd på det värsta” men problemet är att dessa allt för ofta är otillgängliga och ouppdaterade samt att det tar lång tid att kontakta berörda parter för att samla in och delge viktig information. Därefter tillkommer arbetet med att dokumentera kommunikationen; vem sade vad, vem tog vilket beslut, vilken tid kom informationen osv.

Lösningen är den krypterade
”All-in-One” tjänsten Cocrisis!

Cocrisis är en kundefterfrågad och skräddarsydd plattform framtagen i samråd med experter inom kommunikation, krisberedskap och säkerhet.

Kort om cocrisis

 • check
  Larm
 • check
  Inkallning
 • check
  Krypterad chat/kommunikation
 • check
  Grupper och kontaktuppgifter
 • check
  Checklistor
 • check
  Dokument
 • check
  ”Jag är ok”
 • check
  Loggfunktion
Referenser

Vad våra kunder säger

Åsa Mikkelsen

”Vi har haft ett stort behov av att samla all kommunikation som uppstår i samband med en krissituation i en och samma plattform så att den inte är utspridd hos olika individer och på olika enheter. Nu kan jag i ett och samma verktyg snabbt nå den centrala krisledningen och de kan lika enkelt nå mig samt att jag hela tiden har tillgång till checklistor och andra viktiga dokument”

Åsa Mikkelsen
Säkerhetsstrateg - Eslövs Kommun
Senaste nytt

Nyheter