Vinnare av Security Awards 2017 – ”Årets Tekniklösning”!

Vinnare av Security Awards 2017 – ”Årets Tekniklösning”!

Security Awards är säkerhetsbranschens stora pris som varje år delas ut till ett företag som gör det där lilla extra. Vinnaren utses av en oberoende jury som har satts samman av tidningen Skydd & Säkerhet. "Kommunikation och trygghet är nyckelord när den här vinnaren utvecklade sin lösning. Viktig information kan spridas snabbt och effektivt till relevanta mottagare."

Cocrisis – tvåvägskommunikation vid allvarliga incidenter

Staffanstorps kommun, som gärna vill ligga i framkant med att införa säkerhetsåtgärder, är nu först med att införa Cocrisis för sina anställda.
– Vi blir först i Sverige med plattformen. Vi har tagit fram den tillsammans med Coapps/Grannkompaniet för att förenkla och effektivisera arbetet med krisberedskap, krisledning och krishantering i kommunen. Sker en större incident, då vi behöver ha in kommunens krisledningsgrupp, krisstödsgrupp eller andra viktiga funktioner, kan vi använda appen istället för att ringa ett stort antal samtal, slippa skicka sms eller mail. Det kan vara ett strömavbrott som påverkar äldrevården, en bussolycka, ett bråk på en skola eller ett hot mot en enskild lärare.

Tanken är att vi skall kunna ha alla anställda och viktiga samverkansparter som elbolag och liknande anslutna via Cocrisis som blir det centrala kommunikationsverktyget i kommunens säkerhets och trygghetsarbete. Det fantastiska med appen är att alla berörda ser kommunikationen i realtid inom de grupper eller ansvarsområde man tillhör, man slipper undra vem som svarat eller tagit sig an uppgiften. Detta blir ett obligatoriskt arbetsredskap att användas för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, det går inte att välja bort säger Patrik Runesson, ansvarig tjänsteman för den Strategiska Säkerhets- och Trygghetplaneringen i Staffanstorps Kommun.

Ladda ned vårt informationsblad och Power Point presentation