Krisberedskap och krishantering med Cocrisis

– Mobil krishantering var man än befinner sig
– Krypterad tvåvägskommunikation i slutna grupper utan behov av e-postadresser eller telefonnummer
– Kommunikation från krisledning till alla anställda i organisationen
– Krismeddelande från anställda med direktkoppling till krisledning (oftast TIB)
– Inbyggt överfallslarm till alla användare
– Pushnotiser i appar
– Notiser via e-post i datorer
– Dokumentfunktion med centralt uppdaterade dokument i PDF-, Word eller Excelformat
– Alla användare får tillgång till handlingsplaner och mallar för krishantering direkt i plattformen
– Tre olika varianter av checklistor (personlig, delbar med kvittensrapport och avprickningsbar i realtid)
– Valfritt nyhetsflöde
– Gemensam kalender
– Loggfunktion för diarieföring
– Valfri synkronisering till kommunens eller företagets AD (personalsystem)